Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, un model que ha arribat per quedar-se.

Has sentit mai a parlar de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús? Si vols saber què són, com funcionen i per què diem que són un model alternatiu a la compra o al lloguer, aquest article és per a tu!

Les cooperatives d’habitatges tenen com a objectiu procurar a un preu assequible habitatge als seus socis, que són els encarregats d’organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns i regular-ne l’administració, la conservació i la millora. Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús són un model de tinença que té dues característiques bàsiques: la propietat col·lectiva i el dret d’ús; però tenen altres característiques que el fan un model interessant i viable. 

Sabies que hi ha alternatives assequibles a la compra o lloguer d’habitatges?

Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús són alternatives al model tradicional de compra/lloguer, i són un model molt estès sobretot en països escandinaus. Des de fa anys s’està implementant a Catalunya com a alternativa d’accés a l’habitatge ja que té unes característiques específiques que les diferencia; ens permeten accedir a un habitatge estable, assequible i sostenible.

La propietat cooperativa permet reduir costos, implementar mesures de sostenibilitat i comptar amb una xarxa de suport veïnal. És un model que et permet compartir fins on tu decideixes, mantenint (si així ho vols) casa teva independent de les resta d’espais.


Però, quins beneficis té?

Preu Assequible

Com que en les cooperatives en cessió d’ús l’ajuntament cedeix l’ús dels immobles o solars, la cooperativa “només” s’ha de fer càrrec de la construcció o la rehabilitació dels pisos o cases i ja pot fer-ne ús; per tant, estalvia el preu de compra d’un possible terreny o finca, reduint el preu final de l’habitatge. 

Aquest cost de la promoció i accés a cada habitatge es paga mitjançant unes quotes. Per començar, es fa una aportació inicial (recuperable en cas d’abandonar la cooperativa), i durant tot el temps que estiguem fent ús de l’habitatge, es paga una quota mensual. Aquestes quotes mensuals poden anar variant amb els anys (normalment, a la baixa) i no són retornables, ja que es paguen a canvi de viure a l’immoble. 

És un model estable

Les persones usuàries (que obligatòriament han de ser sòcies de la cooperativa) poden viure de manera indefinida a l’habitatge durant el període de cessió dels edificis o solars (75 anys si és públic), sempre que es compleixin els drets i deures definits als estatuts que regulen el projecte, drets i deures parlats i acordats prèviament entre les persones que conviuran.  A partir de llavors (tinguem present que 75 anys és gairebé tota una vida) es tornarà a valorar la renovació del contracte i les condicions. La titularitat del sòl sempre es mantindrà pública i la cooperativa impulsarà la rehabilitació integral dels edificis que es troben sobre aquest sòl durant el període de la cessió. 

Flexibilitat

Lògicament, es pot marxar de la cooperativa d’habitatge quan es vol, sense la càrrega de suportar despeses d’hipoteca o altres i recuperant la inversió inicial. En cas que quedi un pis o habitatge buit, li correspon l’entrada a un altre sòci/sòcia expectant (inscrit/a a la llista d’espera) i amb les mateixes condicions que gaudia la persona que n’ha marxat. Per tant, aquest format permet que si les nostres condicions de vida canvien (trobem feina lluny del lloc on vivim, necessitem un canvi d’aires o qualsevol altra casuística que requereixi desplaçar el nostre lloc de residència), podem abandonar el projecte i se’ns retornarà la quantitat que haurem abonat a l’inici del projecte. 

Permet generar una xarxa de veïns cohesionada

Aquest model permet compartir edifici amb coneguts afins en valors i estil de vida, on es generen dinàmiques que faciliten que uns procurin pels altres des del respecte i la cordialitat. Es pot apostar per major convivència, col·laboració i solidaritat entre usuàries de la cooperativa, a través d’espais col·lectius annexes als espais privatius de cada unitat de convivència. Una bugaderia compartida, un taller d’eines, una habitació per a convidats que tothom la pugui utilitzar quan rep visites… Tot i que aquests espais no són imprescindibles, ajuden a generar vincles entre les persones que viuen a l’edifici. 


És sostenible

Permet la col·lectivització d’instal·lacions per aconseguir estalvi energètic, millorar el confort i l’impacte ambiental a un cost més reduït. Podem compartir la instal·lació de plaques solars, la caldera o la unitat d’aerotèrmia per a generar aigua calenta, podem captar l’aigua de la pluja per a utilitzar-la en les zones comunitaries… compartir aquestes (i d’altres) instal·lacions, permet un estalvi en el cost inicial, en les factures dels consums i en el manteniment.

L’habitatge com a dret

Diem que és un model alterntariu perquè tant la compra com el lloguer convenicionals miren l’habitatge com un bé de mercat i no com un bé d’ús. Les cooperatives d’habitatge, plantegen l’habitatge com un dret i no com un producte especulatiu; ja que la propietat és de la cooperativa, i per tant, és col·lectiva. Aquest fet garanteix que el bloc de pisos o habitatge en conjunt sigui sempre comú i per tant no es pugui dividir en propietats. L’objectiu és la creació d’un parc d’habitatge en el que primi sigui el seu ús i no es permeti el lucre i l’especulació.

Permet recuperar el patrimoni en desús

Amb aquesta fòrmula, es posen en funcionament immobles o solars que estan en desús. Això fa que els carrers, barris, pobles i ciutats on es troben, rebin una injecció d’aire fresc, de gent, de moviment, de vida. Alhora, les edificacions que estaven buides i deteriorades, s’arreglen i es recuperen… i tot això fa que es reactivi el teixit social, econòmic i natural del poble!


Es crea habitatge amb l’impuls de les futures usuàries

La cooperativa, que al cap i a la fi són les persones que habitaran i gestionaran els habitatges, rehabilitarà o construirà els edificis. Això fa que no existeixi la figura de promotor extern, si no que les mateixes persones que viuran a l’immoble són qui promocionen les obres. Aquest grup de gent, també serà qui acabarà decidint el funcionament propi de la cooperativa, les normes a seguir i els drets que t’atorga formar-ne part. 

Tot aquest procés, que pot ser llarg, es fa amb acompanyament tècnic (advocats/des, arquitectes, tècnics/ques econòmics i finançament, i guiatge) que al final són els experts en el seu camp de treball, però això no vol dir que el grup se’n desentengui, si no tot el contrari: requereix de la implicació, força i empoderament del grup per tirar el projecte endavant. 

Actualment a Catalunya hi ha varis projectes engegats; en alguns fa anys que ja hi viuen, en d’altres estan en fase de trobar el lloc; el que està clar, però, és que és un model que ha vingut per quedar-se!

T’hi animes?


El proper 19 d’octubre a les 19h, presentem una cooperativa d’habitatge als pisos de Can Serra de La Cellera de Ter, és un projecte que vam començar el passat mes de maig fent un estudi de viabilitat arquitectònica i econòmica, juntament amb Undos Arquitectura. Aquest projecte l’ha impulsat l’Ajuntament de La Cellera de Ter, posant a disposició els pisos de Can Serra, i tot això està sent possible pel suport de la Diputació de Girona i l’Associació Catalana de Municipis

Si voleu saber més sobre el projecte que estem desenvolupant, us animem a assistir a la propera jornada informativa:

🗓️ Dimarts 19 d’octubre 
🕖 A les 19:00
🖥️ On-line 


Us explicarem el projecte amb tots els detalls i us explicarem què vol dir això de cooperativa i auto-organització.

Link d’inscripció a la sessió: https://forms.gle/rUdy67jUjh3jNPaD9

O bé, ens podeu enviar un mail a lacelleracoop@gmail.com i us el farem arribar. 

Us hi esperem!